VĂN BẢN VỀ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

thcslehongphong 21/02/2020 Lượt xem: 169

Công văn ố 274: /SGDĐT-TCCB V/v cử giáo viên, CBQL đủ điều kiện tham gia xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: http ://drivegooglecom/file/d/13ISnlAYBKAft7jfA4VYpXJPxGe_LSo7U/viewu p= haring Đơn đăng ký dự xét thăng hạng:  http ://drivegooglecom/file/d/1SM3na0Yk7vWch02PXZLEQJtRBC8naQg_/viewu p= haring Mẫu ơ yếu lý lịch viên chức (mẫu 02):   http ://drivegooglecom/file/d/1igNbbaD0ryBCMcLU r8IgO_Xb Fp LH/viewu p= haring Thông

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2019-2020

thcslehongphong 18/01/2020 Lượt xem: 143

PHÒNG GD&ĐT QUY NHƠN TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Số:   78/QĐ – THCS LHP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quy Nhơn , ngày  30  tháng  08 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý ử dụng Tài ản công của Trường THCS Lê Hồng Phong   HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG   - Căn cứ Nghị

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

Quản Trị 16/03/2018 Lượt xem: 222

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG GIAI ĐOẠN 2011- 2015 TẦM NHÌN 2020   Trường THCS Lê Hồng Phong thành phố Quy Nhơn được thành lập theo Quyết định ố 155/QĐ-UB ngày 26/07/1989 của Chủ tịch UBND Thành phố Quy Nhơn Ra đời trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam, những năm vừa qua trường THCS Lê Hồng Phong đang đi trên chặng đường đầy thử thách khó khăn

53/2012/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử

Quản Trị 27/11/2017 Lượt xem: 89

Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, ử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại ở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông